پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با حضور دکتر مجید نجفی و کارکنان معاونت بهداشت مراسم تقدیر از  خانم مریم تشکر مسئول سابق واحد تغذیه و آقای مهندس عبدا.. رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت که به افتخار بازنشستگی نائل شدند برگزار شد .

در این جلسه دکتر مجید نجفی با اهداء لوح هدیه و لوح تقدیر از زحمات 30 ساله این دو همکار بازنشسته قدردانی کردند .

در ادامه این جلسه مراسم تکریم از مهندس عبدا.. رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر و معارفه خانم دکتر ایدا باغبان مسئول جدید این واحد برگزار گردید.

 در مراسم تکریم و معارفه ، معاون بهداشت دانشگاه بر ضرورت توجه بیش از پیش واحد بیماریهای واگیر بر پیشگیری از بیماری ایدز و سالک تاکید کردند.