پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : بازرسی از نانوایی های شهرستان فسا و نمونه برداری از نان برای سنجش وجود جوش شیرین و میزان نمک توسط کارشناسان بهداشت محیط به صورت مداوم در شهر و روستا انجام می شود.

مسئول واحد بهداشت محیط افزود : شهر فسا از نظرعدم کاربرد جوش شیرین در نان تولیدی در نانوایی ها یکی از بهترین شهرهای کشور است و در چند سال اخیر حتی یک مورد تخلف در خصوص کاربرد جوش شیرین در نان های تولیدی در شهرستان فسا یافت نشده است و این مزیت مرهون تلاش کارشناسان بهداشت محیط در اطلاع رسانی و بازرسی از نانوایی ها و همکاری نانوایان محترم این شهرستان است.