پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری تب کریمه – کنگو و تب مالت با حضور جمعی از دامداران روستای زنگنه برگزار شد . در این کلاس آموزشی که توسط خانم مهندس غزنوی ، صادقی و آقای افکار ، بهورز این روستا برگزار شد در خصوص راه های انتقال این بیماریها ، راه های پیشگیری و بهداشت محیط دامداریها به فراگیران آموزش داده شد.

همچنین کلاس آموزشی راه های پیشگیری و درمان بیماری تب کریمه – کنگو توسط خانم دکتر فاطمه کشاورز ،پزشک مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه برای جمعی از اهالی و دامداران این روستا برگزار گردید.