پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کلاس آموزشی" آمادگی خانوار برای بلایا (DART) "همراه با مانور اطفاء حریق توسط واحد مدیریت بلایای معاونت بهداشت در مرکز بهداشتی – درمانی مقابری برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت بلایا در خصوص این کلاس آموزشی گفت : در راستای آموزش به تیم سلامت مرکز بهداشتی درمانی مقابری و انتقال این آموزشها به خانوارهای تحت پوشش آن مرکز، جهت آمادگی در مقابل بلایا ، آموزش رسم نقشه خطر خانه ، مقاوم سازی غیر سازه ای ، تمرین مانور زلزله در خانه ، کمکهای اولیه و اطفاء حریق به پرسنل این مرکز ارائه گردید.

مهندس جوکاران افزود :طبق چک لیست کشوری ،ابتدا خانوارها مورد ارزیابی قرار می گیرند و سپس آموزش های لازم به مادران خانه دار ارائه می شود و مستندات در پرونده خانوار  ثبت می گردد و در آینده نیز برای این خانوارها ارزیابی مجدد و باز آموزی صورت خواهد گرفت .

در پایان این کلاس آموزشی مانور اطفاء حریق نیز برگزار گردید.