پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم زینب همت دار کارشناس ارشد واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت : دو مقاله واحد بهبود تغذیه با عناوین" بررسی وضعیت کفایت ید در دانش آموزان 8 تا 10 ساله شهرستان فسا در سال 1394" و " گزارش عملکرد بخش تغذیه در طرح تحول نظام سلامت بر حسب علت ارجاع در شهرستان فسا در سال 1394 " جهت ارایه در دومین کنگره بین المللی تغذیه ایران پذیرفته شده است.

خانم همت دار در خصوص علت مطالعه این واحد بر روی این موضوعات و ارائه مقاله در این زمینه گفت : کمبود ید و اختلالات ناشی از آن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای بهداشتی دنیا محسوب می شود و کمبود آن می تواندطيفوسيعياز تظاهراتباليني را ایجاد کند. با توجه به اهمیت این مسئله، این مطالعه به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در دانش آموزان 8 تا 10 ساله شهرستان فسا در سال 1394 به مرحله اجرا درآمد و یافته های این مطالعه نشان داد که میزان ید ادرار بیشتر دانش آموزان در حد مطلوبی قرار دارد که نشان دهنده ی عدم وجودکمبود ید در شهرستان فسا می باشد.

کارشناس ارشد واحد بهبود تغذیه در خصوص دومین مقاله پذیرفته شده گفت : یکی از برنامه های اصلی در قالب طرح تحول نظام سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه است. کنترل ریز فاکتورهای تغذیه ای و ارایه نکات بهداشتی لازم به گروه های هدف می تواند از بروز بسیاری از بیماری ها به میزان چشمگیری پیشگیری کند. این تحقیق با هدف ارائه گزارشاتی مبنی بر تقسیم بندی ارجاعات انجام شده به مشاوره تغذیه بر حسب علت ارجاع در شش ماهه دوم سال 94 در شهرستان فسا انجام شد است و نتایج نشان داد که استقبال مردم از خدمات ارایه شده توسط بخش تغذیه در تحول سلامت خوب بوده است ولی بایستی فعالیت هایی در جهت کاهش ریسک فاکتورها و بهبود وضعیت بیماری افراد انجام شود.