پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به  گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر خسرو صادق نیت ، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه ارگونومی هواپیما و همکاری مهندس سید تورج خضرایی ، فوکال پونت ارگونومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در اندازه گیری مرتبط با چیدمان صندلی هواپیما از ایشان تقدیر کردند.

toraj