پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریهای زئونوز شامل آموزش تب مالت ، تب کریمه – کنگو و هاری توسط آقای مهدی گلستان کار ، کارشناس مبارزه با بیماریها  و با همکاری بهورزان منطقه ششده برای دامداران ، قصابان و اهالی شهر ششده ، روستای حسین آباد ، اکبر آباد و هادی آباد برگزار شد.

همچنین به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با شعار "هزار روز طلایی ، مهر مادر ، شیر مادر"کلاس آموزشی تغذیه با شیر مادر توسط خانم خسروی نژاد و خانم حداد کارشناسان مرکز بهداشتی درمانی ششده برای بانوان روستاهای مذکور برگزار گردید در این کلاس ها ضمن بر شمردن مزایای تغذیه با شیر مادر روشهای مناسب تغذیه کودک با شیر مادر و چگونگی برخورد با چالشهای موجود به فراگیران آموزش داده شد.