پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کلاس آموزشی "برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)" با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس خضرایی مدرس این کارگاه در خصوص ضرورت وجود "برگه اطلاعات ایمنی مواد "در استفاده از مواد شیمیایی  گفت: وجود هزاران نوع ماده شیمیایی و استفاده های مختلف از آن موجب شده است که این مواد در کنار مزایا و خدماتی که برای انسان به ارمغان آورده اند ، سبب به مخاطره افتادن سلامت او نیز شوند و برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) که اطلاعات لازم در خصوص تشخیص نوع ماده شیمیایی ، کارخانه عرضه کننده ، طبقه بندی مخاطرات ، احتیاطات ایمنی و روشهای اورژانسی مربوطه را در اختیار کاربران آن ماده شیمیایی قرار می دهد ، همراه با ماده شیمیایی و قبل از کاربرد آن باید در اختیار کارگران قرار گیرد.

کارشناس بهداشت حرفه ای تاکید کرد : بدون وجود MSDS هیچ ماده شیمیایی نباید مورد استفاده قرار گیرد و مدیران باید ضمن در اختیار قرار دادن" برگه اطلاعات ایمنی مواد " آموزش وفرهنگ سازی لازم در خصوص ضرورت مطالعه این برگه را به کارگران ارائه نمایند.