پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مهندس فریدونی کارشناس بهداشت محیط روستای دستجه و آقای جان محمدی بهورز این روستا ، در راستای آموزش به مردم و اصناف برای پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو ،با حضور در قصابی های روستای دستجه ، ضمن بازرسی و مشاهده عملکرد قصابان  ، در خصوص بیماری تب کریمه – کنگو و راه های پیشگیری از آن به صورت چهره به چهره به قصابان آموزش دادند .

روستای دستجه از جمله روستاهایی است که به نسبت جمعیت روستا ، دارای بیشترین قصاب در بین روستاهای شهرستان فسا می باشد.