پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، میزان 1200 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شامل انواع نوشابه ، کنسرو ، سس ، کیک ، بیسکویت ، چیپس و حبوبات که در بازرسیهای صبح و عصر کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر فسا  جمع آوری شده بود در محل دفن زباله شهرستان فسا و در حضور کارشناس بهداشت محیط امحاء گردید .