پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر نجفی معاون بهداشت دانشگاه در خصوص اقدامات انجام شده توسط واحد بیماریهای واگیر معاونت بهداشت برای پیشگیری و کنترل HIV گفت : از ابتدای سال 95 واحد مبارزه با بیماریهای واگیر با اجرای برنامه آموزش و بیماریابی وسیع در جمعیت های پر خطر ، در سطح کمپ های ترک اعتیاد ، زندانها و مراجعین به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری  ، تعداد 9 فرد آلوده به ویروس HIV را در شهرستان فسا شناسایی کرده اند و با ارائه مشاوره به این افراد برای پیشگیری از ایجاد آلودگی های جدید ، آنها را تحت درمان قرار داده اند.

معاون بهداشت دانشگاه گفت : استفاده از توان و ظرفیت پزشکان خانواده و پزشکان متخصص عفونی و داخلی ، مراکز و کمپ های ترک اعتیاد از ابتدای سال 95 در دستور کار برنامه پیشگیری و کنترل ایدز معاونت بهداشت قرار گرفته است.

دکتر نجفی افزود : چهارمین برنامه کشوری استراتژیک ایدز که بر همکاری و هماهنگی سازمانهای مرتبط تاکید دارد به زودی عملیاتی خواهد شد که مشتمل بر همکاری وزارت بهداشت ، استانداریها ، آموزش و پرورش ، سازمان زندانها ، سازمان بهزیستی ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره تعاون و رفاه اجتماعی می باشد و امید است که با اجرای این برنامه ، سازمانهای مربوطه نقش موثری در زمینه آسیبهای اجتماعی و ایدز ایفا نمایند .

دکتر نجفی همچنین از زحمات کارکنان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت بخاطر اجرای برنامه پیشگیری و بیماریابی موثر تشکر و قدردانی کرد.