پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم راستباف مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت: نوزادانی که در منطقه مقابری به علت دوری مسافت ، خدمات غربالگری شنوائی را دریافت نکرده بودند ، با هماهنگی واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت و مرکز غربالگری شنوائی ، خدمات شنوایی سنجی را دریافت کردند .

مسئول واحد غیر واگیر معاونت بهداشت افزود : این طرح در مناطقی که دسترسی مردم به مراکز غربالگری شنوایی دشوار می باشد ادامه خواهد یافت و کارشناسان این واحد و کارشناسان شنوایی سنجی در این مناطق خدمات را به مردم ارائه خواهند داد.

غربالگری شنوایی چیست ؟

آقای عبدا.. عزیزی کارشناس پیشگیری از ناشنوایی معاونت بهداشت در این خصوص گفت : جهت بررسی شنوایی نوزادان از روشی به نام غربالگری شنوائی استفاده می شود که روشی سریع و آسان و قابل اعتماد می باشد که توسط تست هایی به نام OAE و AABR  که بدون درد و خطر می باشند و در شرایطی که نوزاد آرام است انجام می شود .

در آزمون OAE صدا به گوش فرستاده می شود و عکس العمل های سلول های مویی گوش ثبت می گردد بدون آنکه به گوش آسیبی برسد . در آزمون AABR صدا توسط میکروفن بسیارکوچک به گوش نوزاد فرستاده می شود و امواج از طریق الکترودهای نصب شده بر روی پوست صورت جمع می شود و شنوائی نوزادان ارزیابی می گردد .

بهترین زمان معاینه شنوائی نوزادان از بدو تولد تا یک ماهگی می باشد تا در صورت وجود مشکل شنوائی قبل از 3 ماهگی تشخیص داده شود و در صورت نیاز قبل از 6 ماهگی اقدامات مورد نیاز ( درمانی ، توانبخشی و ... ) آغاز گردد .