پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند
  • به مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردندبه مناسبت روز پزشک ، دکتر مجید نجفی با اهداء گل و شیرینی از پزشکان حوزه معاونت بهداشت تقدیر کردند

به مناسبت یکم شهریور ، سالروز میلاد حکیم ابو علی سینا ، پزشک شهیر ایرانی و روز پزشک ، دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در محل کار پزشکان حوزه معاونت بهداشت با اهداء گل و شیرینی از زحمات این پزشکان تقدیر کردند.