پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، پس از بازدید تیم سلامت معاونت بهداشت از محل استقرار مهاجرین چادرنشین در حومه شهر فسا و مشاهده عدم تکمیل واکسیناسیون کودکان و وجود آلودگی تعدادی از کودکان و بزرگسالان به شپش و گال ، بهورزان خانه بهداشت کچویه و تنگ کرم با حضور در محل استقرار آنها در 20 کیلومتری جاده فسا – شیراز اقدام به واکسیناسیون و توزیع شامپوی پریمیترین در بین آنها نمودند و آموزش های لازم در خصوص رعایت بهداشت فردی و رفع شپش و گال به آنها دادند.