پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه ، مهندس بهزادی مسئول واحد بهداشت حرفه ای و جمعی از مدیران معاونت بهداشت از روند اجرای برنامه MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد ) و استقرار خانه بهداشت کارگری در کارخانه ی تولید لبنیات پانل بازدید کردند.

در این بازدید خدمات خانه بهداشت کارگری مورد بررسی قرار گرفت و مهندس عباسی مسئول بهداشت حرفه ای این کارخانه درخصوص ارائه خدمات بهداشتی به کارگران توضیح داد.

در ادامه معاون بهداشت دانشگاه ضمن بازدید از بخشهای مختلف کارخانه ، نحوه اجرای برنامه MSDS در خطوط تولید را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر نجفی ضمن تقدیر از اجرای این دو برنامه بهداشتی در این کارخانه بر رعایت نکات بهداشتی در تولید محصولات سالم از نظر ترکیب و عاری بودن از عوامل بیماریزا تاکید کردند و افزودند : کارشناسان معاونت بهداشت آماده ارائه مشاوره به کلیه کارخانه جات و کارگاه های شهرستان فسا در جهت افزایش سطح بهداشت کارگران و مردم هستند.