پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دهمین دوره از توزیع سبد غذایی حمایتی با همکاری بنیاد علوی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بین مادران باردار نیازمند به حمایتهای غذایی توزیع شد.

خانم مریم تشکر مشاور واحد بهبود تغذیه در این خصوص گفت : برنامه توزیع سبدغذایی حمایتی بین مادران باردار نیازمند ازطریق بنیاد علوی و با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ازدیماه سال 93 شروع شده است ، دراین برنامه مادران باردار نیازمند به حمایتهای غذایی ازابتدای ماه چهارم بارداری تا شش ماه پس از زایمان به مدت 12 ماه تحت پوشش این برنامه قرارمی گیرند و هر 2 ماه یکبار سبدغذایی حمایتی که شامل 15 قلم کالا ضروری می باشد دریافت می کنند.

تشکر افزود : ازابتدای سال 95 تاکنون 500 مادر باردار وشیرده روستایی واجد شرایط ، سبد غذایی حمایتی دریافت نموده اند.