پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس حجت ا.. ستوده کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در راستای پیشگیری از شیوع بیماریها واگیر در بین زندانیان و پرسنل حفاظت زندان فسا ، تیم واکسیناسیون معاونت بهداشت شامل کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر و جمعی از بهورزان در تاریخ 13 شهریور تعداد 600 نفر، شامل  مدد جویان زندانی و کادر حفاظت زندان فسا را در مقابل بیماریهای هپاتیت ، دیفتری و کزاز واکسینه کردند.