پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت :طی بازرسی که کارشناسان بهداشت محیط در روزهای اخیر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر فسا انجام دادندبه واحد قنادی برخورد کردند که از مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته و فاسد شامل روغن و آرد در تهیه شیرینی جات استفاده می کرد با توجه به اخطارهای مکرر کارشناسان بهداشت محیط به این واحد قنادی در خصوص رعایت مقررات بهداشتی و عدم توجه متصدی به قوانیین بهداشتی و کاربرد مواد اولیه فاسد ، این کارگاه قنادی و فروشگاه آن پس از طی مراحل قانونی ، پلمپ و تعطیل گردید.

کرمیمنش افزود : بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در شهر فسا و روستاهای تابعه به صورت روزانه در حال انجام است و با متخلفین از مقررات بهداشتی برخورد قانونی خواهد شد.