پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : در بازرسی های هفته گذشته بهداشت محیط که از تاریخ 27 شهریور لغایت 1 مهرماه در مناطق مختلف فسا انجام شد میزان 120 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شامل 50 کیلوگرم کباب و گوشت فاسد و 70 کیلوگرم انواع نوشیدنی ، چیپس و سس از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر فسا جمع آوری و امحاء گردید.

کرمیمنش افزود : با فرا رسیدن اول مهر و باز شدن مدارس، کارشناسان بهداشت محیط ، بازرسی های خود را از وضعیت بهداشت محیط مدارس آغاز کرده اند .

در این بازرسی های وضعیت قرار گرفتن میز و صندلی کلاسها ، میزان روشنایی ، ایمنی سیستم های گرمایشی ، وضعیت بهداشت سرویس های بهداشتی و وجود وسایل امداد رسانی مانند جعبه کمکهای اولیه و کپسول آتش نشانی و ایمنی آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.