پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماهتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماه
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماهتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماه
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماهتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماه
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماهتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماه
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماهتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از بازرسین بهداشت محیط به مناسبت 4 مهرماه

به مناسبت 4 مهرماه روز جهانی بهداشت محیط ، دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه با حضور در واحد بهداشت محیط با اهداء گل از بازرسین این واحد  تقدیر کردند . دکتر نجفی واحد بهداشت محیط را بازوی توانمند معاونت بهداشت دانستند که در پیشبرد اهداف بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا نقش ارزنده ای را ایفا می کند.