پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشت در این خصوص گفت : جلسه کمیته بررسی مرگ و میر خارج بیمارستانی نوزادان مربوط به شش ماهه اول سال 95 در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد.

د راین جلسه که با حضور دکتر مجید نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه ، دکتر کرمی مقام فوق تخصص نوزادان ، خانم کرم نژاد  و سایر اعضاء برگزار شد پرونده 3 نوزاد فوت شده در خارج از بیمارستان در شش ماهه اول سال 95 ناشی از  ناهنجاریهای مادرزادی 2 نوزاد و یک مورد آسپیراسیون مورد بررسی قرار گرفت و  توصیه ها و مداخلات مورد نیاز اتخاذ و مورد تصویب اعضای کمیته قرار گرفت.