پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : 1200 کیلو گرم اقلام مختلف مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد که توسط خانم مهندس قنبری ، بازرس بهداشت محیط معاونت بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فدشکویه و زاهد شهر جمع آوری شده بود با حضور کارشناس بهداشت محیط و در محل دفن زباله شهر فسا امحاء گردید.

کرمیمنش افزود : این اقلام فاسد شامل انواع نوشیدنی ها ، کنسرو ، آبلیمو و انواع کیک بود که در طول یک ماه گذشته توسط بازرس این واحد از مناطق روستایی تحت پوشش خود توقیف و از چرخه مصرف خارج شده بود.

مسئول واحد بهداشت محیط خاطرنشان کرد : هیچ تفاوتی بین مناطق شهری و روستایی در خصوص بازرسی و بررسی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی وجود ندارد و در مناطق روستایی نیز بازرسی ها با دقت توسط بازرسین بهداشت محیط در حال انجام می باشد .