پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه کمیته داوری پزشکان خانواده شهری در سه سطح ، عمومی ، متخصص و فوق تخصص درمحل معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه کلیات جلسات داوری به بحث گذاشته شد و آیین نامه های جدیددر خصوص تخلفات از برنامه پزشکان خانواده شهری در اختیار اعضاء قرار گرفت و مواردی از تخلفات و مشکلات برنامه مورد بررسی قرار گرفت و تدابیر مقتضی اتخاذ گردید.