پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سال های ابتدای کودکی مهم ترین سال های حیات است و تجربیات این سال ها زیر بنای زندگي آینده هر انسانی خواهد بود . لذا اگربه نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آنها سالم تر خواهند بود ، از قدرت تفکر و تعقل بیشتری برخوردار می گردند و مهارتهای عاطفی و اجتماعی بهتری خواهند داشت.

همه عوامل كليدي ذهنيت عاطفي از قبيل اعتماد ، كنجكاوي , هدفمندي ، خويشتن داري ، حفظ رابطه ، ظرفيت برقراري ارتباط با ديگران و برخوردار بودن از روح همكاري يعني عوامل تعيين كننده چگونگي آموزش كودك در مدرسه و برقراري ارتباط با ديگران در زندگي ، بستگي به نوع مراقبت هاي نخستيني دارند كه كودك از محیط پیرامونی خود در سال های نخستین زندگی (از پدر و مادر ، آموزگاران دوره پيش دبستاني  و مددكاران ) دريافت می كند.

قدرت یادگیری کودک در سنین پیش از دبستان بسیار بالا و عمیق است. کودک در6 سالگی حدوداٌ 90 درصد رشد مغزی خود راپشت‌سر گذاشته است.

به علاوه ، کودکان باید در محیطی سالم به دور از خشم و خشونت، ظلم و شرارت ، فقر و تبعیض زندگی کنند.حقيقتا کودکان سرمایه‌های یک ملت‌اند و باید برای شاد زیستن و رفاه کامل جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی که موجب دستیابی به توانمندی‌های بالقوه آنان  مي شود، برنامه‌ای داشت.

در راستاي توجه بيشتر به كودكان و نيازهاي آنان  هر ساله روز 16 مهر را روز جهاني كودك و 15-21 مهر ماه را هفته ملي كودك نامگذاري كرده اند و امسال نيز اين هفته با شعار "كودكان تشنه اند" پاس داشته شده است.همچنين روزشمار اين هفته به شرح ذيل اعلام شده كه در هر روز به يكي از نيازهاي كودكان پرداخته كه بايد به آن توجه كرد :

پنج شنبه 15 مهر: خانواده و مهربانی در زندگی کودک امروز

روز جمعه 16 مهر: باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز

روز شنبه 17 مهر: میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز 

روز یک شنبه 18 مهر: امنیت و سلامت در زندگی کودک امروز

روز دوشنبه 19 مهر: دانش، آگاهی، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز

روز سه شنبه 20 مهر: گذشت و فداکاری در زندگی کودک امروز

روز چهارشنبه 21 مهر: شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز

 

گرد آورنده : مرضیه طالبی کارشناس کودکان معاونت بهداشت