پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص بازدید کارشناسان بهداشت محیط از مدارس گفت :با شروع ماه مهر و باز شدن مدارس و حضور دانش آموزان در مراکز آموزشی و تجمع تعداد زیادی از جمعیت در محل های خواص ،رعایت اصول بهداشتی توسط دانش آموزان و مسئولین مراکز آموزشی - تربیتی می تواند از شیوع بسیاری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر پیشگیری کند ، در همین راستا کارشناسان بهداشت محیط در مناطق تحت پوشش خود در شهر و روستاهای شهرستان فسا از مهد کودک ها ، مدارس ، مراکز آموزشی ، دانشگاه ها و حوزه های علمیه بازید و مسایلی همچون بهداشت  بوفه مدارس ، میزان نور ، تهویه ، ایمنی سیستم های گرمایشی کلاسهای درس ، بهداشت آبخوری ها و توالتها ، محل نگهداری شیر مدارس و ایمنی آزمایشگاه های مدارس و وسایل بازی مهد کودک ها را مورد بررسی قرار دادند و توصیه های لازم و موارد نقص را به اطلاع مسئولین این آموزشگاه ها و مراجع مافوق آنها رساندند.

مسئول واحد بهداشت محیط افزود : بازدید از مراکز آموزشی به صورت منظم و هر سه ماه یکبار توسط واحد بهداشت محیط انجام می شود ولی رفع مشکلات بهداشتی مراکز آموزشی مثل مشکلات سرویس بهداشتی مدارس ، استاندارد شدن وسایل بازی مهد کودکها و کمبود آب در برخی مدارس بخصوص در مناطق روستایی نیاز به همکاری بیشتر آموزش و پرورش ،اداره بهزیستی و سایر ادرات مرتبط دارد.