پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی غلبه بر استرس شغلی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط و مسئولین ایمنی کارخانجات شهرستان فسا با همکاری واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت روان معاونت بهداشت برگزار شد.

دکتر سید محمد حسین اجاقی مدرس این کارگاه ضمن تعریف استرس شغلی و اثرات فیزیولوژیک آن بر بدن انسان ،عوامل گوناگونی را در ایجاد استرس در موقعیت های یکسان در افراد مختلف دخیل دانستند که شامل نوع تربیت در خانواده و مدرسه ، شخصیت فرد ، فرهنگ جامعه و کسب مهارت کنترل استرس می باشد.

مسئول واحد بهداشت روان یکی از علل  پیری زودرس و بیماریهای خود ایمن نظیر ام اس ، لوپوس ، دیابت نوع 1 را استرس دانستند .

دکتر اجاقی در خصوص کاهش اثرات زیانبار استرس بر بدن گفت :کسب مهارتهای غلبه بر استرس و ورزش به دلیل سوزاندن قند اضافی خون ناشی از استرس و تنظیم میزان ترشح غدد درون ریز از بهترین راه های کاهش اثر زیانبار استرس در زندگی امروز است.