پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس رسول بیگ زاده کارشناس بهسازی واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در خصوص بهسازی توالت های مناطق روستایی گفت : یکی از شاخص هایی که در خصوص سطح بهداشت مناطق روستایی مد نظر وزارت بهداشت می باشد وضعیت بهسازی و بهداشتی توالت ها در روستاها می باشد و با اقداماتی که واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال 91 تا سال 94 انجام داده اند این شاخص از 71 درصد به 80 درصد در سال 94 رسیده است و طبق برنامه ریزی ها و پیگیری های انجام شده پیشبینی می شود این شاخص در سال 95 با 4 درصد رشد ، به عدد 84 درصد در پایان سال 95 در مناطق روستایی فسا برسد.

مهندس بیگ زاده افزود : از ابتدای سال 95 تا کنون 46 خانوار در روستاهای دولت آباد سه چاه ، هارم ، شهرستان ، زاهد شهر ،کنکان و دستجه با حمایت دانشگاه علوم پزشکی دارای توالت بهداشتی شده اند و 30 خانوار دیگر در روستاهای حسین آباد ، محمود آباد سفلی و سعادت آباد مصالح جهت بهسازی را دریافت کرده اند و در حال ساخت توالت بهداشتی می باشند.