پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در پی پذیرش مقاله علمی مهندس خضرایی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در زمینه  " بررسی سیستم قلبی – تنفسی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل آتش نشانی در سال 1394" ، ایشان این مقاله را به صورت سخنرانی در این همایش ارائه نمودند .

مهندس خضرایی در خصوص یافته های این پژوهش گفت : افراد شاغل در آتش نشانی باید ساختار بدنی و فیزیکی  مناسبی داشته باشند تا وظایف سخت و طاقت فرسای خود را در سطح مطلوب انجام دهند . اندازه گیری حد عملی سیستم قلبی – تنفسی این گروه از شاغلین برای اطمینان از توانایی جسمانی و متناسب بودن آنان با شغل خود ضروری است . این پژوهش با هدف بررسی سیستم قلبی  - تنفسی و عوامل مرتبط با آن در آتش نشانان انجام شد.

خضرایی افزود : در این مطالعه تعدادی از آتش نشانان به صورت داوطلبانه از چند ایستگاه مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند که نشان داد انجام فعالیتهای ورزشی مداوم و منظم می تواند یکی از دلایل بالا رفتن حداکثر اکسیژن مصرفی و در نتیجه عملکرد مناسبتر سیستم قلبی – تنفسی باشد.