پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس جوکاران مسئول واحد کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل معاونت بهداشت در این خصوص گفت : این مانور با حضور اعضای کمیته بهداشت ، کارگروه سلامت در حوادث و بلایا با محوریت بهداشت روان در زمان وقوع بلایا برگزار گردید.

در این مانور دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشت ضمن تشریح مراحل روانشناختی که در بلایا برای افراد بلا دیده رخ می دهد گفتند : مشکلات روانی که در بلایای بزرگ اتفاق می افتد ، مانند کوه یخی است که بسیاری از تبعات آن ناپیدا هستند و اختلالات روانی مزمن قائده این کوه یخ می باشد.

مسئول واحد بهداشت روان افزود : ضربه روحی ناشی از بلا ، قهرمان گرایی ، فراموشی غم ، مواجهه با حقایق و تجدید سازمان ، 5 مرحله ای هستند که برای افراد بلا دیده رخ می دهد و وظیفه کارشناسان سلامت روان این است که افراد بلا دیده را هر چه سریع تر به مرحله تجدید سازمان برسانند .

مهندس جوکاران کارشناس ارشد محیط زیست در خصوص اهداف این مانور دور میزی گفت : آمادگی بیشتر تیم های سلامت روان بر اساس دستور العمل EOP و هماهنگی درون بخشی واحد های بهداشتی و ارزیابی توان عملیاتی واحد ها از مهمترین اهداف این مانور بودند.