پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم زهره خسروی نژاد کارشناس مرکز بهداشتی درمانی ششده در این  خصوص گفت: در راستای پیشگیری از پدیکولوزیس در بین دانش آموزان و کودکان روستایی ، بهورزان خانه بهداشت اکبر آباد با مراجعه به مدرسه استثنایی ستایش دانش آموزان این مدرسه را مورد معاینه پدیکولوزیس قرار دادند .

همچنین پیاده روی سلامت  با هدف فرهنگسازی تحرک بدنی و آموزش پیشگیری از پدیکولوزیس توسط کارشناس مرکز بهداشتی درمانی ششده برای جمعی از بانوان روستای اکبر آباد برگزار گردید