پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فاطمه سروی زاده کاردان سلامت مرکز بهداشتی درمانی جلیان در این خصوص گفت : در راستای آموزش و بهبود شیوه زندگی سالمندان روستای جلیان ، پیاده روی سلامت همراه با کلاس آموزشی با حضور سالمندان در روستای جلیان  برگزار شد .

پس از این پیاده روی در خصوص سبک زندگی سالم در دوران سالمندی ، تغذیه سالم ، کنترل فشار خون و دیابت به سالمندان این روستا آموزش داده شد.