پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم محترم تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس در این خصوص گفت : طرح پرسشگری بررسی رفتارهای ترافیکی و عبور ایمن از خیابان و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان گروه سنی 29-18 سال توسط واحد بهداشت مدارس و همکاری واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت آغاز شد.

خانم تشکر افزود : این طرح پرسشگری جزئی از طرح مداخله ای است که با هدف کاهش میزان حوادث و سوانح ترافیکی در گروه سنی جوانان و تغییر رفتارهای ترافیکی و عبور ایمن از خیابان توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد و در حال حاضر به صورت پایلوت در 5 شهر کشور که دارای حوادث و سوانح ترافیکی بالایی در بین جوانان هستند به اجرا درآمده است.

مسئول واحد بهداشت مدارس خاطر نشان کرد : در شهرستان فسا 53.18 درصد مرگ میرها در گروه سنی 29-18 سال ناشی از حوادث ترافیکی است و اجرای این طرح می تواند نقش مهمی در کاهش این مرگ و میرها داشته باشد.