پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس منوچهر جوکاران کارشناس ارشد محیط زیست و مدیر فوریتهای سلامت محیط و کار معاونت بهداشت در خصوص مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن گفت :

یکی از مسمومیت هایی که در موارد زیادی باعث مرگ می شود ، مسمومیت با گاز منواکسید کربن ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده  از بخاریهای گازی و وسایل مشابه می باشد . گازی که قاتل خاموش نامیده می شود و باعث مرگ خاموش و شیرین می گردد.

گاز منواکسید کربن در حالت عادی بر اثر روشن نمودند انواع بخاریهای گازی و بخاریهایی که از سوخت های فسیلی نظیر گاز ، نفت و گازوئیل استفاده می کنند ، تولید می گردد و ضروری است از طریق دودکش به خارج از ساختمان انتقال یابد.

جوکاران خاطرنشان کرد: مونو اکسید کربن در محیط هیچ نشانه ای ندارد یعنی بدون رنگ و بو است.

این گاز کشنده در صورت نشت به داخل ساختمان به دلیل میل ترکیبی 200 تا 240 برابری آن با هموگلوبین خون نسبت به اکسیژن ، باعث مسمومیت شده و در صورت عدم رسیدگی به فرد مسموم باعث کما و مرگ می شود.

برای پیشگیری از بروز مسمومیت با این گاز ضروری استاز بخاریهای استاندارد استفاده شود و  از باز بودن لوله بخاری خروجی به طرف پشت بام ساختمان مطمئن شد که برای این کار می توان از آزمایش شعله شمع یا فندک استفاده کرد تمایل شعله به سمت دهانه لوله دود کش نشانه باز بودن  لوله می باشد . همچنین در بازدید از طریق خروجی  دودکش از محل خروج  جهت اطمینان از نبود هرگونه جسم خارجی در محل کلاهک و لوله آن بسیار با اهمیت می باشد .

محل نصب لوله گاز به بخاری با بست های مناسب محکم گردد و خروجی دودکش بخاری هم، به دودکش ساختمان، با لوله های اتصال مناسب وصل گردد.( استفاده از لوله های استاندارد ضرورت دارد).

در پشت بام  باید حداقل لوله دودکش یک متر از سطح پشت بام بالاتر باشد و از کلاهک H مانند  استفادهکرد در زمینه استفاده از کاهک دودکش به شکل Hبه دلیل شکل مناسب این کلاهک از وزش باد به داخل دودکش و برگشت گاز به داخل اتاق جلوگیری می کند . هچنین در زمان بارش باران و بر ف نیز از ورود آنها به داخل دودکش جلوگیری می شود .

یک نکته بسیار مهم در استفاده از این بخاریها  ،این است که برای روشن ماندن نیاز به اکسیژن هوا  دارند و به همین دلیل هیچگاه نباید کلیه مسیر ورود  هوا به اتاق ،مثل بستن زیر در و درزگیر کامل پنجره ها مسدود کرد.

در صورت بروز مسمومیت باید ابتدا شیر اصلی گاز را قطع کرد و به دلیل غلظت بالای گاز در قسمت فوقانی اتاق بصورت نیم خیز با پوشاندن دهان بوسیله پارچه فرد مسموم را از ساختمان خارج  و به هوای آزاد منتقل کنید. و باید توجه داشت ورود ناگهانی ممکن است باعث مسمومیت شخص ناجی شود . در صورت نیاز می توان با اورژانس 115 تماس گرفت یا شخص که دوچار گاز گرفتگی شده را  برای درمان به مراکز بهداشتی در مانی انتقال داد.

توصیه آخر اگر چند روزی در خانه نبودید مثلا  به سفر رفتید ، پس از باز گشت حتمآ اتصالات بخاری به دودکش و بخاری به لوله گاز را چک کنید و پس از روشن کردن بخاری از داغ شدن لوله متصل به دودکش که نشانه خروج گاز از ساختمان است مطمئن شوید.