پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : به مناسبت هفته ملی دیابت و به منظور آگاهی بخشی به عموم مردم ، واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر ، واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در نمازجمعه شهرستان فسا ضمن سنجش قند خون ، فشار خون و توده بدنی نمازگزاران در خصوص پیشگیری و کنترل دیابت به آنها مشاوره ارائه نمودند و افراد در معرض خطر را برای ارجاع به سطوح تخصصی راهنمایی کردند.