پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص این تفاهم نامه گفت  : امروزه با تغییرات سریع و شگرف اجتماعی ناشی از روند توسعه و به ویژه افزایش سن جمعیت ، سهم بیماریابی سرطان و بار مالی ناشی از آن ، جامعه را با مشکلاتی مواجه ساخته است .

راستباف افزود : انسجام مبادی تصمیم گیری ، اجرا ، نظارت و ارزیابی فعالیتهای مرتبط با ثبت سرطان ، نیازمند همکاری معاونتهای بهداشت ، درمان ، تحقیقات و فن آوری است که به همین منظور تفاهم نامه ای با هدف توسعه و تقویت برنامه ثبت سرطان با حضور دکتر نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه ، دکتر فرجام ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و خانم دکتر آریا به نمایندگی از معاون درمان دانشگاه و مسئول و کارکنان واحد غیر واگیر معاونت بهداشت ، منعقد گردید. هدف نهایی برنامه ثبت سرطان ، جمع آوری و انتشار آمار دقیق و مفید از سرطان در سطح شهرستان و در راستای  ارتقای سلامت مردم است .  

مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص مفاد این تفاهم نامه گفت :  به موجب این تفاهم نامه ،  دبیرخانه برنامه ثبت سرطان در دانشگاه فسا در معاونت بهداشت و در واحد پیشگیری از بیماریهای  غیر واگیر مستقر شده و کلیه فعالیتهای مرتبط با توسعه برنامه ثبت سرطان تحت مدیریت آن واحد انجام می شود .

-  مسئول برنامه ملی ثبت سرطان با موافقت مشترک معاونت بهداشت ، تحقیقات و درمان کما فی السابق  مهندس حسین محمدی فر خواهند بود

-   کمیته علمی برنامه ثبت سرطان متشکل از نماینده معاونت بهداشت ، نماینده معاونت تحقیقات و نماینده معاونت درمان و مسئول واحد غیر واگیر با ابلاغ ریاست دانشگاه  تشکیل می گردد .