پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت و با حضور مسئول اداره قرآن و عترت دانشگاه  از کارکنان معاونت بهداشت که در مسابقات قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی ، حائز مقام شده بودند تقدیر شد .

در این مراسم دکتر نجفی معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نقش محوری قرآن در زندگی انسان گفتند : برگزیدگان قرآنی باید در بین کارمندان به عنوان سفیران قرآن و در عمل باید الگو باشند و مبلغان قرآن در محیط کاری خود باشند.

خانم ها نجمه طبری  ، زینب همت دار ، فاطمه فیروزی ، کیمیا پاکدامن و آقایان روح ا.. ارشدی نژاد و حسین محمدی فر برگزیدگان قرآنی معاونت بهداشت هستند که توسط معاون بهداشت دانشگاه از آنها تقدیر به عمل آمد