پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط دراین خصوص گفت : در پی ثبت شکایات مردمی در سامانه 190 در خصوص کارگاه غیر مجاز تولید گوشت چرخ شده در یکی از محله های شهر فسا ، بازرسین بهداشت محیط  پس از بررسی و بازرسی از محل مورد نظر یک واحد کارگاهی که به صورت غیر قانونی اقدام به تولید گوشت چرخ شده از سنگدان مرغ و گوشت گاو می کرد شناسایی و با همکاری بازرسین دامپزشکی محل مورد نظر را پلمپ کردند.

از این کارگاه مختلف میزان 230 کیلوگرم گوشت فاسد و سنگدان مرغ کشف و ضبط گردید و پس از طی مراحل قانونی امحاء گردید.