پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی یک روزه کلیات بهداشت حرفه ای با هدف آشنایی و بازآموزی بهورزان خانه های بهداشت با فعالیتهای مختلف کارشناسان بهداشت حرفه ای و نحوه همکاری بهورزان با واحد بهداشت حرفه ای در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

خانم سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در رابطه با فصول آموزشی این کارگاه گفت : در این کلاس آموزشی اصول کلی بهداشت حرفه ای ، انواع فرمهای آماری مورد نیاز بهورزان و انواع عوامل زیان آور محیط و کار توسط مهندس خضرایی ، مهندس بهزادی و مهندس رئیت پیشه به فراگیران آموزش داده شد.