پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : دیابت ممکن است تا سال ها بعد از ایجاد، بی علامت باشد و گاه زمانی تظاهر پیدا می کند که عوارض درازمدت آن به وقوع پیوسته باشند.به همین خاطر توجه به این بیماری از اهمیت بالایی برخوردارمی باشد و میبایست از مناسبتهای مختلف جهت یاد آوری وتوجه به این بیماری استفاده برد .

به همین مناسبت پس از برگزاری زیارت عاشورا همرا با کلاس آموزشی ، با هدف اطلاع رسانی و درراستای شعار امسال هفته دیابت با عنوان "چشمها به دیابت" ،صبحانه سالم در بین کارکنان معاونت بهداشت توزیع گردید.