پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی تغییر اقلیم و اثرات بهداشتی آن با حضور کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس محمد کریم قانعی کارشناس بهداشت محیط و کارشناس ارشد محیط زیست پس از تشریح علل تغییر اقلیم در کره زمین و اثرات گلخانه ای آلاینده ها در گرم شدن زمین گفتند : طبق بررسی دانشمندان در سالهای پیش رو مناطق خشک زمین خشکتر خواهند شد و مناطق پر باران ، پر باران تر خواهند شد که این پدیده هم برای مناطق خشک و هم برای مناطق مرطوب زمین مشکل آفرین خواهد شد.

مهندس قانعی افزود : تغییر اقلیم باعث تغییر در نحوه زندگی و شیوع بیماریهای نو پدید در مناطق مختلف می شود ، مثلا در مناطق خشک با کاهش باران و تحلیل رفتن منابع آب سطحی و زیر زمینی و خشک شدن گیاهان و درختان ریزگردها باعث ایجاد آلودگی هوا و به وجود آوردن بیماریهای جدید تنفسی در مناطق مسکونی خواهند شد و همچنین با کاهش آب در دسترس، سطح بهداشت نیز کاهش خواهد یافت و بیماریهای مرتبط با کاهش سطح بهداشت شایع خواهند شد.

در مناطق مرطوب نیز به علت بارندگی بیش از حد و آبگرفتگی و به راه افتادن سیل ، تخریب مناطق جنگلی و مسکونی را خواهیم داشت که باعث بروز بلایای طبیعی و بیماریهای مرتبط با آب خواهد شد.

کارشناس واحد بهداشت محیط ، اقدامات پیشگیرانه نظیر کاهش مصرف آب و شیوه کشاورزی در ایران و کاهش میزان تولید آلاینده های هوا توسط کشورهای صنعتی را از راه های کاهش اثرات تغییر اقلیم دانستند .