پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مرضیه طالبی ، کارشناس کودکان واحد سلامت خانواده معاونت بهداشت در این خصوص گفت : دوره ي آموزشي ارزيابي تكامل كودكان 6-0 سال جهت پزشكان خانواده شهري و روستايي ،توسط واحد سلامت خانواده معاونت بهداشت برگزار گرديد.

در اين دوره آموزشي خانم دكتر آيتي، متخصص اطفال در خصوص اهميت رشد و تكامل همه جانبه كودكان ، لزوم ارزيابي تكامل كودكان از بدو تولد و راههاي تشخيص اختلالات تكاملي (تست استاندارد ASQ و تست BAYLEY  و پرسشنامه ارزيابي بيماري اوتيسم در كودكان) به فراگیران آموزش دادند.