پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، تیم سلامت مرکز بهداشتی – درمانی مقابری شامل دکتر دهقانیان ،پزشک مرکز ، خانم خاکسار ، ماما و آقایان شیروانی و زارع ، بهورزان این مرکز با حضور داوطلبانه در مدرسه پسرانه پروین دخت نظامی روستای مقابری ، دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان را به صورت رایگان ویزیت و معاینه کردند و در خصوص بیماری ایدز به این دانش آموزان آموزش دادند در این حرکت خداپسندانه با همکاری و حضور کارکنان داروخانه این مرکز ، داروهای تجویز شده برای دانش آموزان در اختیار آنها قرار گرفت .