پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی مخاطرات ناشی از سرما و شرایط جوی و اقدامات پیشگیرانه توسط واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت و برای آموزش به کارکنان اداره برق شهرستان فسا برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی مهندس مهدی بهزادی و مهندس رعیت پیشه از کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای و آقای علی پیشوایی مسئول ایمنی اداره برق شهرستان فسا در خصوص ، دمای مناسب در محیط های کاری ، روش های کنترل و مدیریت سرما در محیط کار ، چگونگی جبران آب و مایعات از دست رفته بدن و آسیب های ناشی از کاهش شدید دمای بدن به فراگیران آموزش دادند.