پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس حجت ا.. ستوده کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دراین خصوص گفت : با حضور کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در محل احداث مجتمع پتروشیمی فسا ، کارکنان عمرانی این مجتمع در مقابل بیماری هپاتیت ب ، کزاز و دیفتری واکسنه شدند .

مهندس ستوده افزود : جلسه ای نیز با حضور مسئولین این مجتمع برگزار شد و مسایل بهداشتی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن کارشناسان معاونت بهداشت از مناطق مختلف کارگاه بازدید کردند و محیط را از نظر وجود جوندگان ، دفع فاضلاب و امکان شیوع بیماریهای واگیر نظیر سالک ، سل و بیماریهای گوارشی مورد بررسی قرار دادند.