پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تیم پایش وزارت بهداشت شامل 6 کارشناس خبره از دانشگاه های علوم پزشکی مختلف کشور از مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی و مطب پزشکان خانواده شهری و برخی از واحد های اجرایی معاونت بهداشت بازدید و ارائه خدمات بهداشتی – درمانی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا  را مورد پایش قرار دادند.

در جلسه ی هم اندیشی و ارزیابی که به همین مناسبت برگزار شد دکترمجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه در خصوص اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در شهرستان فسا گفت : با اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان فسا امروز 100 درصد جمعیت شهری و روستایی شهرستان تحت پوشش پزشک خانواده شهری قرار گرفته اند و در حال حاضر 100 درصد مناطق شهری و روستایی شهرستان فسا تحت پوشش خدمات آزمایشگاهی ، رادیولوژی ودندانپزشکی قرار دارند.

دکتر نجفی در خصوص استقرار زیر ساختهای IT پزشک خانواده شهری و روستایی در فسا گفت : در حال حاضر تمامی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت دارای اینترنت پر سرعت ، کامپیوتر و تحت پوشش سامانه سیب قرار گرفته اند ودانشگاه علوم پزشکی فسا رتبه اول استان را در ارائه  خدمات پزشک خانواده شهری در سامانه سیب دارا می باشد .

معاون بهداشت دانشگاه تجهیز تمامی خانه های بهداشت شهرستان فسا به تجهیزات روزآمد را یکی از اقدامات بزرگ دانشگاه علوم پزشکی فسا بعد از 30 سال عنوان کردند و افزودند : یکی از موفقیت های دیگر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در بخش بیماریابی ایدز بوده است که با تلاش همکاران در معاونت بهداشت در حال حاضر بیماریابی ایدز در فسا بسیار بالاتر از نرم کشوری می باشد.

در ادامه دکتر شکیبا معاون بهداشت کرمانشاه و سرگروه تیم پایش وزارت بهداشت ،با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در استقرار برنامه پزشک خانواده شهری در شهرستان فسا گفتند : پیشرفت این برنامه درفسا بسیار خوب بوده است و قابل تقدیر می باشد .

ایشان جلب مشارکتهای مردمی در حوزه سلامت و در برنامه پزشک خانواده روستایی فسا را شاخص دانستند و در این زمینه از اقدامات معاونت بهداشت تشکر کردند.

دکتر شکیبا افزودند: بیماریابی ایدز در فسا بسیار عالی و قابل ستایش است و تعداد بیماریابی بالاتر از نرم کشوری در فسا با توجه به اینکه نمی توان در زمینه شیوع ایدز در بین استانها و مناطق مختلف کشور محدوده و دیوار قرار داد ، نشانه دهنده اقدامات گسترده و تلاش کارکنان معاونت بهداشت در این زمینه است.