پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت: در راستای دسترسی راحت تر عموم مردم به خدمات بهداشتی و کوچک کردن بدنه دولت ، جلسه واگذاری صدور کارت تندرستی مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی با حضور دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه ، مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی، مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط ، مسئولین حسابداری معاونت بهداشت و دانشگاه و نماینده دفاتر پیشخوان استان فارس در معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه در خصوص  چگونگی برون سپاری ، عقد قرارداد و حدود وظایف طرفین قرارداد تبادل نظر شد و مقررگردید پس از طی مراحل قانونی در اسرع وقت واگذاری صدور کارت سلامت به دفاتر پیشخوان انجام شود.