پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی و هم اندیشی واحد های ستادی معاونت بهداشت با حضور دکتر مجید نجفی و در دفتر ایشان برگزار شد.

دراین جلسه که در جوی صمیمانه برگزار گردید هر کدام از مسئولین واحد های ستادی مسایل حوزه مدیریت خود را مطرح و مسئولین مرتبط پاسخ خود را ارائه نمودند.

پنل مدیریتی  ، وضعیت جذب بودجه توسط هر کدام از واحدها ، اطلاع رسانی واحد ها در خصوص اقدامات شاخص  و دستورالعمل های جدید وزارتخانه از جمله مسایلی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.