پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت بسیج ملی تغذیه 29 آذر لغایت 14دیماه  کارگاه آموزشی ترویج تغذیه سالم به مدت سه روز برای آموزش به بهورزان در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه در این خصوص گفت: یکی از مهم ترین علل افزایش شیوع بیماری های غیرواگیر در کشور، تغییر سبک زندگی مردم و کاهش فعالیت بدنی است. یک گام مفید در جهت کاهش شیوع این بیماری ها، کاهش مصرف نمک، شکر و چربی، (که در شعار امسال بسیج تغذیه با اعداد 1، 2 و 3 مشخص شده است) و همچنین افزایش مصرف میوه، سبزی و لبنیات و افزایش فعالیت بدنی است.

در این کارگاه آموزشی زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه، مریم مرادی و محمد آریا کارشناسان تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت معاونت بهداشت در خصوص تغذیه در بیماری های غیرواگیر، تغذیه در دوران های مختلف زندگی، برچسب خوانی تغذیه و نشانگر های رنگی و همچنین بهداشت مواد غذایی به بهورزان خانه های بهداشت آموزش دادند.

مسئول واحد بهبود تغذیه افزود : دیگر برنامه های اجرا شده توسط واحد بهبود تغذیه به مناسبت بسیج ملی تغذیه ، شامل اطلاع رسانی به عموم مردم با نصب بنر و توزیع پمفلت و برگزاری کلاسهای آموزی در مراکز بهداشتی - درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت بوده است.