پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای مهدی شرفی کارشناس ارشد واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت :با توجه به اهمیت بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان و ضرورت پیشگیری از شیوع بیماریهای اندمیک شهرستان همانند بروسلوز ،تب کریمه کنگو، هاری و حیوان گزیدگی ، جلسه هماهنگی معاونت بهداشت با اداره دامپزشکی با حضور دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه ، دکتر خسروی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان فسا، دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشت ، دکتر باغبان مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر و آقای مهدی شرفی کارشناس بیماریهای زئونوز ، مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط برگزار شد.

در این جلسه مسایلی همچون همکاری معاونت بهداشت و اداره دامپزشکی در زمینه به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیماریهای زئونوز جهت واکسیناسیون موثرتر دامها توسط اداره دامپزشکی ، نظارت بر توزیع شیر خام و طرح این مسئله در شورای سلامت ،انجام بازدید مشترک از کشتارگاه شهرستان فسا و نظارت بر سلاخان توسط اداره دامپزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .