پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای توانمند سازی کادر بهداشتی – درمانی برای شناخت بیماران روانی و ارجاع به موقع آنها به مراکز درمانی ، واحد بهداشت روان معاونت بهداشت این کارگاه را برای کارشناسان معاونت بهداشت برگزار کرد.

دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشت در این کارگاه آموزشی گفت : عوامل موثر در اقدام به خودکشی شامل : 1- بیماریهای روانی ، 2- افسردگی ،3- مصرف الکل و مواد مخدر ، 4- اختلافات خانوادگی ، 5- شکست و نا امیدی است .

دکتر اجاقی افزود : با وجود پیچیدگی مسئله خودکش می توان از آن پیشگیری کرد و موارد اقدام یا فوت ناشی از آن را کاهش داد. از نظر جنسیتی زنان 6 برابر مردان بیشتر اقدام به خودکشی می کنند ولی موارد منجر به فوت در مردان تقریبا 6 برابر زنان است و در جهان هر 3 ثانیه یک نفر اقدام به خود کشی می کند و هر 40 ثانیه یک نفر جان خود را به خاطر خودکشی از دست می دهد.

ایشان خاطر نشان کرد: هر خودکشی منجر به مرگ حداقل بر 6 نفر دیگر تاثیرات روانی شدید خواهد داشت.

مسئول واحد بهداشت  روان در مورد باورهای غلط در مورد خودکش گفت : این باور که خودکشی بدون هشدار قبلی صورت می گیرد یا کسانی که در مورد خودکشی بحث می کنند به آن اقدام نمی کنند غلط است و باوری که می گوید سوال کردن در مورد خودکشی اشتباه است یا اینکه انگیزه خودکشی به آسانی ایجاد می شود نیز اشتباه می باشد.

دکتر اجاقی ، آموزش و افزایش مهارتهای زندگی ، کنترل استرس ، کنترل خشم و مهارتهای حل مسئله ، افزایش باورهای مذهبی و فرهنگی ، همچنین شناسایی به موقع و درمان اختلالات روان پزشکی را از مهمترین راه های پیشگیری از خودکشی عنوان کردند.